Hvordan er det å være en student under en pandemi?

Hvordan er det å være en student under en pandemi? 12.Mars ble en spesiell dag for alle, inkludert oss studenter. Fra den dagen så ble alt snudd på hodet og alle arbeidsrutiner vi hadde bygget og vedlikeholdt ble rast sammen og knust. Samtidig så var dette starten på en periode der vi fikk mye tid […]