Lars Ove Aarstad

- En faglig blogg om digital markedsføring

Hva gjør Equinor for å bli et mer bærekraftig selskap?

I denne delen av kurset underviser Cecilie Staude for oss i temaet «sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv». Forrige innlegg handlet om hva grønnvasking er og om dette var noe Equinor benyttet seg av. I dette innlegget vil gå dypere innenfor begrepet «Bærekraft». Vil titte nærmere på hva det er, trekke inn FNs bærekraftmål og vise til hva Equinor gjør for å bli et mer bærekraftig selskap.

 

Hva er bærekraftig utvikling?

Når vi snakker om bærekraftig utvikling er det lett å tenke på miljøvennlighet og at det handler kun om det. Det som er miljøvennlig faller inn under begrepet bærekraftig men dette begrepet rommer mer enn bare det. Definisjonen om bærekraftig utvikling hentet fra FN sine sider lyder slik: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» (FN.no). Verden må jobbe innenfor tre ulike området for å skape en bærekraftig verden. Disse tre områdene er: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Disse tre begrepene blir ofte betegnet som de tre dimensjonene innenfor bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom de tre dimensjonene som til slutt avgjør om noe er bærekraftig eller ikke.

Bilde: Hentet fra FN.no

 

Hva er FN sine bærekraftsmål?

FN sine hjemmesider definerer sine bærekraftsmål slik: «FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.» (FN.no). I denne bærekraftsplanen finnes det 17 bærekraftsmål og 169 delmål for nå disse bærekraftsmålene.

 

Bilde: Hentet fra FN.no

 

«For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Det er bærekraftig både for mennesker og miljøet.»

(FN.no)

 

Målene som ble vedtatt i 2015, ble vedtatt med en forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker oss mennesker på jorden i større grad enn det vi først trodde. Det er tydelig at for mennesker som lever i fattigdom er ikke dagens situasjon veldig bærekraftig. Dette med bakgrunn i at et liv i fattigdom tar fra menneskers grunnleggende rettigheter og deres verdighet. Samtidig er det slik at for de velstående landene er bærekraftig utvikling en viktig brikke for å skape stabilitet og fred. Det at noen mennesker lever i fattigdom mens andre lever velstående liv er en trussel mot bærekraftig utvikling fordi det er med på å skape konflikter i samfunnet.

 

Equinors tilnærming til bærekraft

Innen 2050 har Equinor som mål å bli klimanøytrale, og det betyr at deres mål innen 2050 er å ikke bidra til global oppvarming. Men hvordan kan et selskap som har siden sin oppstart hentet sin formue ut av olje og gass som ikke er det mest klimanøytrale enn finner på denne jorden snarere tvert imot? Dette sier Equinor selv om deres tilnærming til bærekraft: «Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør. Det er integrert i Equinors formål, verdier, forretningsmodell, strategi og styringsstruktur. Vårt rammeverk for bærekraft reflekterer dette synet.» (Equinor.com).

 

Equinor er et internasjonalt selskap som betegner seg selv som et energiselskap. Bakgrunnen for å betegne som et energiselskap er at dem vil bort fra å bare drive med leting etter olje og gass og bli en mer bærekraftig virksomhet. Equinor har allerede redusert sine C02 utslipp i olje- og gassproduskjonen ned til de laveste i bransjen, og lenger ned skal dem (Equinor.com). Dem ønsker å utvikle seg til å bli et bredt energiselskap som baserer sin virksomhet på et sterkt engasjement for bærekraft.

 

«Strategien vår — sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp — brukes i alt vi gjør.»

(Equinor.com)

 

Hva gjør Equinor for å bli et mer bærekraftig selskap?

I 2019 markerte Equinor seg med et taktskifte i sin virksomhet innenfor fornybar energi. Det var i dette året dem tok beslutningen om å investere i Hywind Tampen i Norge, og dem vant deretter muligheten til å bygge ut Empire Wind utenfor kysten i New York og Dogger bank som ligger i Storbritannia. Dette er altså verdens største havvindprosjekt. Selskapet vokser dermed til å bli en global aktør innenfor havvind. I 2026 ventes det en produksjonskapasitet på 4-6 gigawatt som er om lag ti ganger dagens kapasitet (Equinor.com)

 

Selskapet har satt seg høye ambisjoner på kort sikt men og for perioden etter 2030. Et av målene deres er å oppnå karbonnøytrale globale operasjoner på kort sikt, altså innen 2030. I 2019 reduserte selskapet sine CO2 utslipp med 303 000 tonn som var en følge av deres energieffektiviseringsprosjekter (Equinor.com). Equinor presterte også med å produsere 1,8 TWh energi i 2019, som altså er en økning på 1,3 TWh fra forrige år (Equinor.com).

 

Bilde: Hentet fra Unsplash

 

Dem har også gjort en endring på noen av deres plattformer ved å bytte ut plattformens kraftforsyning med elektrisitet. Dette betyr at dem bytter ut sin tidligere kraftkilde basert på fossilt brensel med fornybar energi. Det uføres slik at dem legger kabler fra fastlandet til de områdene hvor det vil være mest mulig hensiktsmessig å erstatte gassturbinene. Dette er med å bidra til å redusere klimagassutslippene deres. Samtidig kan det stilles spørsmål til elektrifiseringen av plattformene. Elektrifiseringen av plattformene vil koste estimert 50 milliarder norske kroner og skattebetalerne vil måtte betale førti av dem i følge Sylvi Listhaug (TU.no). Samtidig frykter dem for strømregningen til de norske husholdningene og industrien som befinner seg på fastlandet hvis denne elektrifiseringen forsetter.

 

Equinor er godt i gang med å bidra til en mer bærekraftig utvikling av sitt selskap. Investeringer i havvindsprosjekter, elektrifisering av deres plattformer og redusert sine olje- og gassutslipp slik at dem leverer de laveste utslippene i bransjen. Dem har også benyttet seg av muligheten til å skifte ut sine eldre tankskip med nye og grønne skip som er mer miljøvennlige enn deres tidligere. Selv om de har satt seg høye mål og ambisjoner har selskapet en lang vei igjen før

 

 -Lars Ove Aarstad

 

 

 

Litteraturliste:

Equinor.com. «Bærekraft i Equinor» Hentet fra:

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

(Lesedato: 15.03.2021)

Equinor.com. «Vår tilnærming til bærekraft» Hentet fra:

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability/our-approach.html

(Lesedato: 15.03.2021)

 

FN.no. «Bærekraftig utvikling» Hentet fra:

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

(Lesedato: 15.03.2021)

TU.no «Frp vil si nei til mer elektrifisering av oljefelt: – Dette vil koste skjorta» Hentet fra:

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/kRmOa9/frp-vil-si-nei-til-mer-elektrifisering-av-oljefelt-dette-vil-koste-skjorta

(Lesedato: 15.03.2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *