Lars Ove Aarstad

- En faglig blogg om digital markedsføring

Skaffe meg en mentor? Gi deg!

Du er nå peket deg ut på et innlegg som handler om nettverksbygging og det å ha en mentor på sin reise i arbeidslivet. I forbindelse med dette innlegget har jeg gjennomført et kurs innenfor nettverksbygging utarbeidet av Paul Peseks. Kurset First Round viser til at: «100% of professionals who will agree mentorship and guidance has been key to sucsess». I det henviste kurset overfor vil det gi deg en guide for hvordan du kan skape deg et nettverk, samt hvordan du skal komme i kontakt med en mentor. Men hvorfor i alle dager skal jeg, en tjueto åring som er en student, lete etter en mentor som kan veilede meg gjennom barrierer og hjelpe meg på livets vei?

 

Bilde: Hentet fra Unsplash

 

First Round – Networking Basics

Kurset som er utarbeidet av Paul Peseks inneholder 8 ulike moduler som du som bruker må gjennomføre. Gjennom de ulike modulene vil de ta for seg ulike tips og verktøy, som f.eks. LinkedIn. Disse verktøyene vil være nyttige på veien mot å bygge seg et eget nettverk.

 

Modul 1 – Din profesjonelle identitet

Den første modulen tar for seg samhandlingen mellom din identitet som student og din profesjonelle identitet som er rettet mot næringslivet. Når du er ferdig med en master eller har vært i en jobb over en lengre periode, da er du fremdeles ikke utlært.

 

 • Empati: Evnen til å se ting fra perspektivet til personen du oppsøker hjelp fra, Point of view.
 • Nysgjerrighet: Tydeliggjør din interesse for personens reise til nå, samt deres erfaringer og opplevelser.
 • Takknemlighet: Vis takknemlighet for at en person velger å avse tid til dele innsikt.
 • Relevanse: Gjør rede for personen hvorfor denne samtalen er nyttig for deg.
 • Respekt: Gjør mot andre det du vil at dem skal gjøre mot deg.

 

Modul 2 – Nettverksbygging ved bruk av LinkedIn

LinkedIn er en nyttig plattform for deg som vil bygge og utvide nettverket sitt. Facebook er en god plattform som er tilegnet for deg og dine sirkler da dem jobber med dine personlige preferanser. LinkedIn derimot, de jobber ikke helt ulikt men de hjelper deg til å nå ut til mennesker du aldri har vekslet et ord med før. Denne modulen benytter seg av fire ulike metoder for å nå ut til nye kontakter.

 

Metode 1 – Perfect Overlap

Denne metoden handler om å finne dem du identifiserer deg med, eksempelvis en tidligere student som har gjennomført samme studieløp som deg.

 

Metode 2 – Great Overlap

Metoden er til dels lik som den første, men her finner du noen som jobber eller studerer noe i lignende retning som det du gjør.

 

Metode 3 – Similarites

Dette kan være en person gjennomført et prosjekt som du gjerne ville ha opplevd, og som har gått en lignende retning som ditt løp for å komme seg dit den er i dag.

 

Metode 4 – Someone interesting

En person som du synes er bare generelt interessant med bakgrunn i dens tidligere og nåværende arbeid.

 

Modul 3 – Hvordan ta kontakt ved bruk av LinkedIn

I denne modulen forklarer de når du skal bruke LinkedIn til å ta kontakt og når du skal bruke mail. Det å bruke LinkedIn til å ta kontakt er en casual måte, samtidig som det er veldig lettvinnelig og raskt å komme i kontakt med en person. Benytter du deg av mail når du skal ta kontakt er det ofte mer personlig og formelt. Når du da har kommet til det stadiet at du skal sende en melding har Peseks noen huskeregler som lure å benytte seg når enn skal sende sin første melding.

 

Din melding skal besvare disse tre punktene:

Who: Hvem er du? -presenter deg selv i meldingen.

Why: Hvorfor sender du medling til vedkommende?

What: Hva lurer du på eller ønsker du fra vedkommende?

 

Bilde: Hentet fra Unsplash

 

Modul 4 – Koordinering

I denne modulen trekke kurset frem fokuset på hvordan du bør koordinere en samtale. Kommer du uforberedt til en samtale og ikke har helt kontroll på hva du skal spørre om, vil den andre parten nok føle at du kaster bort dens tid. Peseks sitt tips her at du stiller forberedt ved å gjennomføre samtalen på en rask og enkel måte slik at du respekter den andre partens tid. Det vil gi positive signaler hvis du som intiativtaker har benyttet deg av god planlegging og koordinering før den nevnte samtalen.

 

Modul 5 – Navigasjon

I første modul blir vi kjent med fem egenskaper som er nyttige under navigasjonen av en samtale med deg og en profesjonell. Det er dog viktig at du tar initiativ til å fortelle dem du er og forsikrer deg om at tidspunktet er passende. Samtidig vil det være lurt å takke dem for at de velger å sette av tid til deg og være gjerne interessert i dere hverdag og sosiale liv.

 

Modul 6 – Opptre profesjonelt

I samtalen bør du opptre profesjonelt, men hva legges i profesjonelt? Når du skal presentere deg selv, er det viktig å skille mellom hva motparten anser som relevant å vite om deg og hva som ikke er relevant. I denne modulen vises det til noen elementer som er verd til å ta seg bryet til å se over før du går inn i en samtale.

 

 • Hvem er du?
 • Ferdigheter og interesser
 • Din profesjonelle vekst
 • Hvor er du i dag?
 • Hva er formålet med denne samtalen?

 

Modul 7 – Research

Under denne modulen trekker de frem forberedelsene du gjør i forkant før du skal gå inn i en samtale med en mentor. Prøv å lete etter informasjon om din mentor, dens reise og arbeidsplassen deres. Det finnes tre ulike spørsmålskategorier du kan benytte deg av:

 

 • The main question: Spørsmålet handler om deres historie og hvofor de har tatt de valgene de har tatt, og hvordan de har endt opp der de er i dag.
 • The second question: Dette spørsmålet handler om arbeidet mentoren gjør per dags dato.
 • The third question: Etter samtalen bør du ta initiativ til å spørre om mentoren har noen relevante råd eller tips til deg.

 

Bilde: Hentet fra Unsplash

 

Modul 8 – Å skape relasjoner

Når du og din mentor har gjennomført noen samtaler om relevante temaer er det viktig at dere opprettholder denne kontakte slik at det blir en relasjon overtid. Ut i løpet vil det være lurt av deg å vise takknemlighet overfor din mentor. Dette kan du gjøre ved å sende en mail der du takker for at han/henne velger å sette av tid til å bygge en relasjon med deg, samtidig kan du vise til noe du har oppnådd og dra med deg mentoren din inn i denne oppnåelsen. Ved å vise takknemlighet overfor din mentor vil nok personen føle på at tiden den har brukt ikke har vært bortkastet men benyttet på en fornuftig måte.

 

Oppsumering

Jeg har stor tiltro at det å benytte seg av en person som har gått i en lignende retning før deg er en enorm ressurs for både deg og den som velger å være din mentor. Vi er alle underveis var det en bekjent av meg som sa, og det tror jeg virkelig på. Å ha en mentor er verdifullt for både deg og din mentor. Spørsmålet som er nevnt i slutten av innledningen svarer seg selv, hvis ikke send meg en melding!

 

Litteraturliste:

https://first-round.teachable.com/courses/

 

Reedsy.com. «Point of view»

Hentet fra:https://blog.reedsy.com/guide/point-of-view/

(Lesedato: 11.04.2021)

Én kommentar

 1. Hei Lars 😀

  Fin Tittel, først og fremst!!
  Super innledning, den er informativ og gir meg lyst til å fortsette å lese.
  Det er også supert at du går tilbake til innledningen i konklusjonen!

  Ellers er innlegget oversiktlig og bra skrevet.
  Husk bare at du bør henvise til alle påstander/fakta som ikke er dine egne, dette kan du enten gjøre ved å bruke hyperlink, eller ved å bruke Chicago-manualen.

  Stå på, dette var bra 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.